Cô Lý

  • Kích thước – 60×40 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2022