Về Triển lãm

Chương trình “Hội trại Sáng tạo kiến trúc và nghệ thuật” là một sự kiện độc đáo được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) ở Quy Nhơn từ 21 đến 26/12/2020. Hội trại tập trung vào việc tạo điều kiện cho sinh viên từ nhiều trường đại học tham gia vào trại vẽ mỹ thuật – ký họa, nơi họ thực hiện 50 tác phẩm đa dạng từ chì đến màu nước và mực nho. Sự kiện nhấn mạnh sự sáng tạo và áp dụng kiến thức vào thực tế, với các tác phẩm được trưng bày tại ICISE vào ngày cuối cùng, mở ra cơ hội giao lưu và học hỏi giữa sinh viên và giảng viên từ các trường khác nhau.