Cỏ thơm

Tình mộng mị như cỏ thơm chạng vạng
Ngày nấn ná hoa hờn ở bên hoa
Đêm triền miên sóng cồn trên bờ ngực
Bóng hình Anh xiêu lệch ngấn trăng ngà.

16/03/2014

Chỉ được dại một lần

Dòng đêm mát
Hãy uống cho say
Mừng ngày đầy tháng
Buồn ngày đầy tháng
Của tuổi trẻ ngả nghiêng.

Hoa chỉ nở một lần ấy
Bông đỏ lửa đã đặt vào miệng anh
Anh phải cướp em mau đi, thật nhanh
Lôi tuồn tuột vào hồng trần rực sáng
Nhai nuốt em cho thỏa cơn láng cháng
Của tuổi trẻ ngả nghiêng.

27/07/15