c ô n g u y ệ t

Đã bán

  • Kích thước – 20×15 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2024