Xá lợi của rừng

  • Kích thước – 38×52 (cm)  x bộ 03  tấm
  • Chất liệu – Màu nước và guoache trên giấy
  • Năm sáng tác – 2021