Chiếc bình cổ lùn

Đã bán

  • Kích thước – 50×70 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2022