Lối lên Bưu điện của một xã vùng cao

  • Kích thước – 30×40 (cm)
  • Chất liệu – Bột màu
  • Năm sáng tác – 2022