Em gái

  • Kích thước – 60×40 (cm)
  • Chất liệu – Ký họa sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021