Chợ cầu đông Đồng Xuân

  • Kích thước – 40×30 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021