Folklore

  • Kích thước – 22×30 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021