Sân chơi

  • Kích thước – 73×92 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021