Đám rước

Đã bán

  • Kích thước – 126×90 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2022