Hình hoạ trường Mỹ thuật

  • Kích thước – 73 x 92 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021-2022