Em gái

  • Kích thước – 40×60 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2023