Dogville

Đã bán

Thị trấn với cấu trúc phức tạp, nơi Chó cha cai quản.

  • Kích thước – 40 x 60 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2021