Phôi pha

  • Kích thước – 60 x 80 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2022