Mộ voi

Những con voi khi biết mình sắp chết, sẽ tìm về Mộ Voi, là một nơi bí mật mà không kẻ ngoại tộc nào có thể xâm phạm. Với loài người, đó là kho báu trong truyền thuyết, chỉ có thể nghe tên mà chẳng thể biết mặt.

  • Kích thước – 96×120 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2024