Another living

Bức tranh gợi lên chu kỳ của sự sống và cái chết, nổi bật sự chấm dứt của bộ xương với sự hiện diện bất diệt của con quạ, một biểu tượng thường liên quan đến những bí ẩn sau khi sống. Nó phản ánh về sự tái tạo không ngừng của thiên nhiên, nơi một sự tồn tại nhường chỗ cho một sự tồn tại khác.

  • Kích thước – 45×60 (cm).
  • Chất liệu – Màu nước trên lụa.
  • Năm sáng tác – 2021.