Hộ pháp

“Thầy tớ thong dong dạo cảnh chùa,
Cầm thi lưng túi rượu lưng hồ.
Cá khe lắng kệ đầu ngơ ngác,
Chim núi nghe kinh cổ gật gù.
Then cửa từ bi nêm chật cánh,
Nén hương tế độ cắm đầy lô.
Nhà sư ướm hỏi nhà sư tử,
Phúc đức nhà đây được mấy bồ.”
– thơ Hồ Xuân Hương
Vẽ cảnh nam nữ đi lễ chùa cầu tiền cầu duyên 😌
  • Kích thước – 96×120 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2023