Ngựa hoa

  • Kích thước – 130×80 (cm)
  • Chất liệu – Sơn dầu
  • Năm sáng tác – 2022