Sò trên bãi biển và Utopia phía sau bức tường nước

  • Kích thước – 30×40 (cm)
  • Chất liệu – In độc bản
  • Bộ 04 tranh
  • Năm sáng tác – 2023